top of page

חברת מנטה נכסים מתחייבת לשמור על הפרטים של לקוחותיה, ולא להעביר אותם לשום גורם חיצוני ללא הסכמתם

 

הנרשמים יקבלו מידע רלוונטי אך ורק לטופס אליו נרשמו

 

חברת מנטה נכסים מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה

bottom of page